TAYET I WEƔMIS – TIƔREMT –

TAYET I WEƔMIS  -TIƔREMT –

Aqbayli d Imaziɣen s umata di Lzzayer mi fsin yiwet n tyersi, adabu yemmalen ɣer Ugmuḍ (Ccerq) a d-iccid smat. Di yal tamurt n tmazɣa akka i tella.
Ass-a, taqbaylit-tamaziɣt teḥwaǧ arraw-is. Ur ilaq ara ad ṛṛzen imru-nneɣ.

Afus deg ufus, tarwa-nneɣ a d-afen tira-nneɣ!

Ilimt – ilit di tiɛad!