Nouara, la diva, vit avec la cécité

Nna Nouara tucbiḥt taqbaylit, i yessaɣen tafat di yal axxam, ass-a « lexyal s-d-ibedden d lḥiḍ, texleḍ tafat d tziri ». Nouara taḥninit di taɣect, tumɛint, nettciṛṛiw mi s-nesla.

Mi d-nna iẓri-s yekkaw, nḥus aṭas.
Teqqar: « mekk d yemma-twen, kenwi d arraw-iw!»

Tenna-d ḥemlaɣ-ken!

NḤEMLI-KEM AṬAS AAS!